سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
.
خردهایتان را متّهم کنید که خطا از اعتماد به آنها پدید می آید . [امام علی علیه السلام]