سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
حوزه مجازی مهندس طلبه
در مردمی که نه خود نیک خواه اند و نه نیک خواهان را دوست دارند، خیری نیست . [امام علی علیه السلام]