سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
پایه عکاسی مونوپاد
هر که خود رأى گردید به هلاکت رسید ، و هر که با مردمان رأى بر انداخت خود را در خرد آنان شریک ساخت . [نهج البلاغه]